Štandard JRT

Notice

alt

Každé plemeno, uznané chovateľskeou organizáciou, má svoj štandard, ktorý poskytuje ideálny obraz ako má dané plemeno vyzerať. Všetci kvalitní chovatelia sa snažia odchovávať zvieratá, ktoré najlepšie odpovedajú štandardu. Plemenný štandard je tiež základom pre posudzovanie psa na výstave a pomáha zaistiť, aby potomkovia čistokrvných psov vyzerali rovnako ako ich rodičia, pokiaľ možno ešte lepšie. Rozhodca na výstave posudzuje psov podľa štandardu a vybraný pes mu musí najlepšie zodpovedať. Avšak dokonalý pes neexistuje.

Štandard plemena Jack Russell Terriér podľa FCI

Pôvod: Anglicko

Krajina vývoja: Austrália

Použitie: dobrý pracovný teriér, schopný ísť pod zem, výborný spoločenský pes.

Klasifikácia: 3. skupina – teriéry; 2. sekcia – malé teriéry, so skúškou

Dátum publikovania platného štandardu: 25. 10. 2000

Krátky prehľad histórie: Teriér Jacka Rusella vznikol v Anglicku okolo roku 1880, zásluhou reverenda Jacka Rusella. Vyšľachtil psy, ktoré boli schopné behať s foxhoundami a vojsť pod zem, aby vyhnali líšku alebo inú korisť z nory. Vyvinuli sa dva varianty s rovnakým štandardom, rozdiel je hlavne vo výške a proporciách. Vyšší, kvadratickejší typ je dnes známy ako teriér Parsona Rusella, nižší, dlhší typ je teriérom Jacka Rusella.

Celkový vzhľad: silný, aktívny, pružný pracovný teriér s výbornou povahou, s ohybným, stredne dlhým telom. Jeho rázne pohyby dopĺňajú bystrý výraz. Chvost sa môže skrátiť. Srsť môže byť hladká, drsná alebo ostrá.

Dôležité proporcie: – obdĺžnikový formát, – hĺbka hrudníka je rovnaká ako vzdialenosť od lakťov po zem, – obvod hrudníka meraný za lakťami má byť medzi 40 a 43 cm.

Povaha a správanie: živý, ostražitý a aktívny teriér s čulým a inteligentným výrazom. Odvážny a trúfalý, priateľský, ale pokojne sebaistý.

Hlava Temeno: ploché a dosť široké, postupne sa zužuje k očiam a k širokej papuli. Čelový sklon: dobre, ale nie prehnane vyznačený. Tvárová časť Ňucháč: čierny. Papuľa: vzdialenosť medzi ňucháčom a čelovým sklonom má byť o niečo menšia ako vzdialenosť medzi čelovým sklonom a výbežkom medzitemennej kosti. Pysky: dobre priliehajú, tmavo pigmentované. Čeľuste, zuby: veľmi silné, hlboké, široké a mocné čeľuste. Zuby silné, nožnicový zhryz. Oči: malé, tmavé, so smelým výrazom. Nesmú vystupovať. Viečka mandľového tvaru majú byť priliehavé a čierno pigmentované. Uši: gombíkové alebo zalomené, správnej hrúbky, veľmi pohyblivé. Líca: svalstvo na lícach má byť dobre vyvinuté.

Krk: silný, suchý, s pekným obrysom, umožňuje hrdé držanie hlavy.

Trup Všeobecne: obdĺžnikový. Chrbát: rovný. vzdialenosť od kohútika po koreň chvosta má byť o niečo väčšia ako výška v kohútiku. Bedrá: krátke, silné a svalnaté. Hrudník: hlbší ako široký, hrudná kosť má byť umiestnená medzi kohútikom a zemou. Rebrá majú byť dobre klenuté od chrbtice, sploštené po stranách tak, že obvod za rebrami je možné obsiahnuť dvoma rukami - 40 až 43 cm. Hrudná kosť: vrchol hrudnej kosti má byť jasne pred vrcholom pliec.

Chvost: v pokoji môže visieť. V akcii má byť zdvihnutý a ak je skrátený, jeho špička má byť v rovnakej výške ako uši.

Končatiny Predné končatiny Plecia: dobre dozadu umiestnené, nie príliš svalaté. Predné nohy: pri pohľade zboku rovné od lakťov po prsty. Ramená: primerane dlhé a zauhlené tak, aby lakte boli umiestnené dobre pod telom. Zadné končatiny: silné a svalnaté, primerane veľké k pleciam. Kolená: dobre zauhlené. Podpätia: pri pohľade zozadu v uvoľnenom postoji paralelné. Päty: nízko umiestnené.

Pohyb: pravidelný, voľný a pružný.

Osrstenie Srsť: môže byť hladká, ostrá alebo drsná. Musí chrániť pred vodou. Srsť sa nemá upravovať (vytrhávať, aby vyzerala hladká alebo ostrá.) Sfarbenie: prevláda biela, znaky sú čierne, pálené alebo hnedé.

Veľkosť a hmotnosť Ideálna výška v kohútiku: 25 až 30 cm. Hmotnosť: každých 5 cm je ekvivalentom 1 kg, takže 25 cm vysoký jedinec má mať hmotnosť 5 kg a 30 cm vysoký jedinec má mať 6 kg.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. Žiadna chyba ale nesmie ovplyvňovať zdravotný stav a pohodu psa.

Nasledujúce nedostatky treba penalizovať: – nedostatok teriérskeho charakteru, – nedostatok vyváženosti alebo preháňanie miektorých znakov, – šuchtavý alebo nepravidelný pohyb – chyby chrupu

Psy, ktoré jednozančné majú telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.